A KÉPZÉS CÉLJA

A képzések célja valós üzleti tevékenységen (vállalkozás, projektek) keresztül elsősorban az egyéni vagy társas vállalkozások alapításához, működtetéséhez szükséges kompetenciákkal rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő önismerettel rendelkeznek és képesek projektszemlélettel, rendszerben gondolkodni. A képzés újszerűségét adja, hogy a képzésben résztvevők csapatban tanulnak, és team coach segíti a munkájukat, tanulásukat.

Az Üzleti innovációs szakközgazdász és az Üzleti innovációs szakmenedzser szakokon végzettek kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismerettel rendelkeznek az alábbi területeken:

5

a csapatban/csoportban való együttműködés és tanulás,

5

egyéni és szervezeti kompetenciák,

5

a coaching alapjai és a szervezeten belüli alkalmazhatósága,

5

a vállalkozások létrehozására, struktúrájának kialakítására és változtatása,

5

a vállalkozások pénzügyi folyamatai, azok tervezése, szervezése,

5

a vezetési stílusok, a vezetéselmélet és gyakorlat főbb irányai és a vállalkozások emberi erőforrás menedzsmentjének alapjai,

5

a projektek menedzsmentjével kapcsolatos ismeretek, a projektek életciklusai az ahhoz kapcsolódó feladatok,

5

a vállalkozás gazdálkodási, finanszírozási-számviteli-adózási alrendszerei, a vállalkozás-finanszírozás alapelvei,

5

a marketing szerepe a vállalkozás működésében, a marketing kapcsolata a szervezet folyamataival, funkcióival,

5

a hazai és nemzetközi üzleti versenyben meghozandó stratégiai üzleti döntések marketing vonatkozásai és végrehajtásuk eszközrendszere.

A képzés ideje mindkét szakon 4 félév, a finanszírozás módja költségtérítés.

Tetszik a képzés?