KÜLDETÉSÜNK

A Team Academy Debrecen küldetése olyan üzleti képzések nyújtása, amelyek a modern kor követelményeinek megfelelően, gyakorlatorientált és innovatív módszerekkel fejlesztik a vállalkozói szemléletet és az önismeretet, ezáltal lehetőséget teremtenek az egyén kiteljesedésére, felelősséggel önmaga és a közösség számára.

VÍZIÓNK

Víziónk, hogy a Debreceni Egyetem keretein belül működő Team Academy Debrecen elismert központja a vállalkozói tudás és készség fejlesztésének, erős hazai és nemzetközi kapcsolatokkal, valamint kutatási háttérrel.

ÉRTÉKEINK

5

Bizalom és tisztelet építése. Hisszük, hogy a bizalom az emberi kapcsolatok alapvető eleme.

5

Csapatban tanulás. Csapatvállalkozói készségek fejlesztése, képessé válás a csapatmunkára, új környezetekhez való alkalmazkodásra, közös alkotásra, közösségek építésére.

5

Teszem és megértem. A Team Academy Debrecen© keretében az új megközelítéseket, módszertant a gyakorlatba ültetve tanuljuk meg. Keressük az új kihívásokat. Teljes felelősséget vállalunk tevékenységeinkért, és tanulunk a hibáinkból.

5

Folyamatos önfejlesztés. Folyamatosan fejlesztjük készségeinket és képességeinket, hogy nyitottak legyünk az új ötletekre, hogy felelősséget vállaljunk döntéseinkért.

5

Nemzetközi. Messzire kell utaznunk, hogy közelre lássunk. Nemzetközi együttműködéseken keresztül gyorsabban és többet tanulunk.