TÖRTÉNETÜNK

Menjünk vissza egy kicsit az időben. 2009 márciusában járunk, amikor a Debreceni Egyetem akkori Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar dékánja, Dr. Nábrádi András elsőként látogatott el a finnországi Jyvaskylából indult Team Academy képzés helyszínére. Mindössze néhány perc kellett, hogy az ottani “hallgatók”, teampreneurok meggyőzzék a képzés hatékonyságáról és fontosságáról. Sok-sok munka eredményeként 2010 őszén sikerült elindítani a képzést a Debreceni Egyetemen is. A 21. század üzleti világa olyan végzett hallgatókat vár, akik gyakorlati ismeretekkel és olyan kompetenciákkal, készségekkel vannak felvértezve, melyet hatékonyan tudnak alkalmazni. A Team Academy Debrecen erre ad lehetőséget olyan fiatalok számára, akik egy új, innovatív, a “learning by doing” módszert alkalmazva próbálhatják ki magukat már az egyetemi képzés keretében.

2010-ben indult útjára a Team Academy Debrecen.

BSc tanulmányaikat folytató négy lezárt félévvel rendelkező fiatalok Kereskedelem marketing, Pénzügy számvitel, Turizmus vendéglátás és Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakról jelentkezhettek a képzésre. Specializációként választották ezt a tanulási utat.

2017. szeptemberétől új formában fut tovább a képzés. Bármilyen alapszakos diplomával rendelkező jelentkezhet a 4 féléves “Üzleti innovációs szakközgazdász, vagy szakmenedzser” szakirányú továbbképzési szakjainkra.

A képzésben résztvevők saját projekteken keresztül, beszélgetéseknek, közös gondolkodásnak teret adó tréningeken az általuk választott szakmai irodalmakat sem mellőzve haladnak. A tanulási utat, melyet maguknak jelölnek ki, folyamatosan ellenőrzik saját maguk, csapattársaik és coachaik, mentoraik segítségével.

MIÉRT INDULT EL A KÉPZÉS?

Azt gondoljuk, hogy a 21. században a tanulásra, a fejlődésre egyre több utat, lehetőséget kell kínálni. Egy hasznos új lehetőségként indult útjára a Team Academy Debrecen. A képzés azokat a fiatalokat szólítja meg, akik szeretnek csapatban dolgozni. Komfortzónájukból sokszor kilépve, hisznek az elmélet építő, gyakorlaton keresztüli tanulásban. Ki szeretnének próbálni különböző feladatköröket, hogy megismerjék önmagukat, erősségeiket, végzés után biztosan tudják, hol van a helyük a vállalkozói létben.

A Team Academy ötlete Finnországból, a Jyvaskyla University of Applied Sciences-ről származik. Ez a “vállalkozók iskolája” elnevezésű ötlet Johannes Partanen nevéhez kapcsolódik 1993-ból. Az oktatás újszerűsége abban rejlik, hogy a hagyományos oktatással ellentétben a Team Acedemy diákjai nem vesznek aktívan részt előadásokon, nem kell zh-kra készülniük, vagy hagyományos értelemben vett vizsgákat tenniük. Ezzel ellentétben a „teampreneur”-nek nevezett diákvállalkozók valós üzleti környezetben, csapatban vállalkozva próbálják ki tehetségüket, fejlesztik tudásukat és tesznek bizonyosságot jártasságukról az üzleti életben. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a diákok egy üzleti vállalkozást indítanak tanulmányaik megkezdésekor, amely vállalkozás megalapításának, fenntartásának minden feladatát és terhét maguknak kell megoldaniuk. A diákok így nem csupán a valós piaci környezetről szereznek információkat, de megtanulnak csapatban együttműködni, magukat és csapattársaikat motiválni, értékelni, a saját üzleti érdekeiktől indíttatva képezni magukat, használni az üzleti szférában használatos idegen nyelveket. A diákok munkáját a finn Team Mastery képzésben felkészített egyetemi szakemberek (team coachok) irányítják.

Ez az oktatási módszertan a nemzetközi üzleti oktatás területén nem csupán elfogadott, de a legmodernebb és a legelismertebbek közé tartozik. Jól mutatja a módszertan elfogadottságát és népszerűségét, hogy számos európai országban bevezetésre került. Spanyolország, Franciaország, Hollandia, Anglia indított finn mintára saját “Team Acedemy” képzést.

Forrás: Tiimiakatemia

PETER SENGE VIDEÓJA

TEAM ACADEMY COMES TO UK

COACH OF THE ACADEMY

 INTERNATIONAL SCHOOL FOR ENTREPRENEURSHIP IN NETHERLAND